Osłony do maszyn

Osłony do maszyn

 

Z uwagi na wymagania Unii Europejskiej w sprawie zasadniczych wymagań
dla maszyn i urządzeń, o których mówi DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE, oferujemy

WYSOKIEJ KLASY CERTYFIKOWANE
OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO OBRABIAREK

tj. tokarki, frezarki, wiertarki, wytaczarki, piły, szlifierki, dłutownice, prasy i inne maszyny przemysłowe

JESTEŚMY WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM NA POLSKĘ
PROFESJONALNYCH OSŁON DO MASZYN WŁOSKIEJ FIRMY

tecnopiu

PTO 01PMA 10PTO 10

PTR 02PST 01PSA 01

 

Wszystkie osłony posiadają oznaczenia CE i spełniają wszelkie wymagania przepisów krajowych, norm BHP oraz dyrektyw europejskich.

Do każdej osłony użytkownik otrzymuje Deklarację Zgodności CE wraz z unikalnym numerem seryjnym.


Wyłączniki zastosowane w naszych osłonach są zgodne z odpowiednimi normami:
IEC – EN 60947-5-1, VDE 0660-206.

Oferujemy również bardzo praktyczne, niezwykle łatwe w montażu uniwersalne osłony na podstawie magnesowej.

PBM 10PBM 20PBM 30

Dzięki posiadanej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu, firma MultiMasz świadczy usługi, które mają na celu dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.1956) oraz z późniejszymi zmianami.