Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.multimasz-szlifierki.pl (teksty, zdjęcia itp.) są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), które przysługuje firmie Multimasz Szlifierki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pracach pokrewnych, bez pisemnej zgody właściciela serwisu.
Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych osób fizycznych


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej "RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MultiMasz Szlifierki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bralinie, ul.Wrocławska nr 96, 63-640 Bralin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000719167 NIP: 6192023536 REGON: 362120465 zwana dalej Spółką. Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych: MultiMasz Szlifierki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bralinie, ul Wrocławska nr 96, 63-640 Bralin, adres e-mail: ochronadanych@multimasz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach: przedstawiania ofert na towary i usługi oferowane przez Spółkę, świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji danych.
 4. Spółka będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom i osobom trzecim, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Spółkę.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.