Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest MultiMasz Szlifierki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 96, 63-640 Bralin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000569162, NIP: 6192023536, REGON: 362120465 zwana dalej Spółką. Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych: MultiMasz Szlifierki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 96, 63-640 Bralin, adres e-mail: ochronadanych@multimasz.pl

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
  • kontaktowania się w bieżących sprawach biznesowych, przede wszystkim w realizacji wiążących nas umów handlowych,
  • prowadzenia bezpośredniego marketingu naszych towarów i usług, w tym przekazywaniu informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności, składania zamówień,
  • obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywaniu reklamacji,
  • wypełnienia obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi klientami, dostawcami oraz ich pracownikami i współpracownikami w sprawach biznesowych, a także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Spółka będzie przetwarzała pozyskane od Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane i zależy od:
  • przepisów prawa, które obligują Spółkę do przechowywania danych osobowych przez określony czas,
  • okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
  • okresu niezbędnego do świadczenia usług przez Spółkę,
  • okresu, na jaki została udzielona zgoda.
 6. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom i osobom trzecim, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, ochroniarskie.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • a.dostępu do danych osobowych,
  • b.sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora
  • d.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • e.cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

POLITYKA „COOKIES”

 1. Serwis internetowy zbiera informacje poprzez pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu poprawnej konfiguracji serwisu, w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a także w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach serwisu, stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.