Szlifierka bezkłowa Typ SASL200 - remont kapitalny i modernizacja

SASL 200 SASL 200 SASL 200 SASL 200

Szlifierka bezkłowa Typ SASL200 - remont kapitalny i modernizacja

Wykonano remont kapitalny z modernizacją

Szlifierka przeznaczona do szlifowania pierścieni łożyskowych przelotowo z systemem podajników przystosowana do pracy w linii.

Zakres przeprowadzonego remontu kapitalnego i modernizacji zawierał m.in.:

 • Pełny remont maszyny z regeneracją wszystkich części.
 • Wykonanie remontów wrzecienników ściernic z regeneracją wrzecion i obsad ściernic.
 • Instalacja systemu sterowania firmy OMRON.
 • Zastosowanie wyważania dynamicznego ściernicy głównej w celu poprawy jakości obróbki i uproszczenia obsługi maszyny.
 • Zainstalowanie nowego pulpitu sterowniczego.
 • Wykonanie nowego napędu tarczy prowadzącej poprzez zastosowanie serwonapędu i nowego reduktora.
 • Zastosowanie napędu elektrycznego obciągaczy zamiast dotychczasowego hydraulicznego.
 • Wymianę osprzętu elektrycznego na nowy.
 • Wykonanie układu centralnego systemu smarowania.
 • Wymianę okablowania.
 • Remont podajnika i odbiornika detali.

Maszynę przystosowano do zasadniczych wymogów Dyrektywy Maszynowej.

 

x